Kataszter
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Nyíl u. 2.
Cím: Nyíl u. 2.
Típus: polgárház
Építés éve: 1882-1911

2023. szeptember 14-én, Térey János (1970–2019) debreceni író, költő születésnapján adták át a Térey Könyvsarkot a Nyíl utca 2. szám alatti polgárházban. A ház sarki szobájában 1961. július 14-én nyílt meg az abban az évben alapított városi könyvtár fiókkönyvtára, amelyet 1971-ben háromszorosára bővítettek. A fiókkönyvtárat 2007-ben zárták be. A fiókkönyvtárról bővebben: http://www.dbvk.hu/egyebek/merfoldkovek/show.php?page=fiokok_nyil.php

A Nyíl utca 2. és Hadházi út 13. számú sarki polgárházat valamikor 1882 és 1911 között építette, valószínűleg Márton Lajos vendéglős. A házban vendéglő és fűszerüzlet működött. Márton Lajosról és az üzleteiről kevés adatot találtam, a halála miatt 1924-ben árulták a házat. 1926-ban az özvegyét, Nagy Lídiát és egy rokonukat, Megyeri Gábor csapost elítélték borhamisítás miatt. A címtárakban 1927-ben Megyeri Gábornét, 1940-ben Megyeri Gábort (1899–1973) jelölték tulajdonosként, aki 1973-ban Nyíl utca 2.szám alatti lakosként halt meg.

A Térey Könyvsarokról bővebben:

https://www.dehir.hu/kultura/terey-konyvsarok-nyilt-debrecenben-a-szemerkelo-eso-sem-tantoritotta-el-az-emlekezoket-fotokkal/2023/09/14/

https://debrecenliterature.hu/hirek/debreceni-hirek/debrecent-nezte-es-debrecen-visszanezett-ra-hazatalalt-terey-hag

https://kultura.hu/kulturalis-ertekeket-csak-kozossegek-tudnak-emlekezetben-tartani-osszel-nyilik-debrecenben-terey-janos-lakasmuzema/

https://konyvesmagazin.hu/nagy/terey_janos_hagyatek_harmath_artemisz_interju.html


A Nyíl utca 3623. (mai 2.) számú sarki ingatlanon 1872-ben még egy rövid, oldalhatáron álló népi lakóházat ábrázoltak a sarkon a Hadházi utca felől a kataszteri térképen, Székely Imre tulajdonában. Az 1870-es népösszeírásban még Vékony István 53 éves napszámos volt a tulajdonos, aki családjával, továbbá Kállai András 30 éves napszámos és Szekeres Mihály 25 éves napszámos és családjaikkal, összesen 10-en éltek a 2 lakásból álló, összesen 2 szobás és 1 konyhás házban. A Tikos Imre által 1882-ben készített várostérképen még változatlan formában ábrázolták a régi házat. 

Az 1911-ben készült kataszteri térképen már a mai formában látható egy polgárház a telken, a Hadházi út felől végigépítve az utcafront, a sarkon metszett kialakítással, amihez a Nyíl utca felől egy hézagosan zártsorú polgárház csatlakozik kulisszafallal. A térképi ábrázolások alapján jelenleg ennyit tudunk biztosan, hogy valamikor 1882 és 1911 között épült a ma is álló sarki polgárház. 

A címtárak szerint 1910-ben, 1911-ben és 1914-ben Márton Lajos vendéglős és felesége, Nagy Lídia (Ida) voltak a ház tulajdonosai. Az Egyetértés napilapban 1925. március 8-án jelent meg egy hirdetés: „28 éves vendéglő, házzal együtt eladó: Nyíl utca 2.” Ez alapján arra lehetne következtetni, hogy a házat 1897-ben építtette Márton Lajos. Azonban ezt eddig még nem sikerült igazolnom. A Tanácsi Mutatókönyvekben 1896, 1897 és 1898 években sem található Márton Lajos építkezéséről adat. Az 1896 és 1911 közötti időszakban a Nyíl utca 2. számú ingatlanon Márton Lajos kétszer kért építési engedélyt. 1903-ban kuglizó építésére, 1906-ban pedig egy új építkezésének a felülvizsgálására, illetve 1902-ben a Nyíl utca 1. szám alá építkezés felülvizsgálására. Ha Márton Lajos építette a házat, akkor vagy valamikor 1896 előtt, vagy 1906-ban épült. Vagy pedig nem Márton Lajos építette a házat, akkor pedig akár az 1897 évszám is helyes lehet. 

Márton Lajos szülei Márton Sándor és Móré Sára (1845–1914) voltak. Özv. Márton Sándorné Móré Sára 1914-ben halt meg 69 évesen, özvegységének 41. évében, Nyíl utca 2. szám alatti lakosként. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Gyaszjelentesek_DebreceniRefKollNagykonyvtara_MAL_MAZ/?pg=211&layout=s

A Debreczeni Képes Kalendáriomban 1901-ben Márton Sándorné szatócsot jegyzik a házban, 1902-ben pedig már Márton Lajos szatócsot, illetve Márton József és Márton Józsefné henteseket jegyzik a Nyíl utca 2. szám alatt. 1901. május 20-án született Márton Lajos, az akkor 33 éves, Debrecenben született Márton Lajos szatócs és a 26 éves, Kabán született Nagy Lídia gyermeke, akiket ekkor a Nyíl utca 1. szám alatt jegyeztek. (Lehet, hogy csak elírás a házszám?) (Találtam egy olyan adatot is, hogy Márton Lajos kefés és felesége, Nagy Lídia fia, Sándor 1895. március 12-én született, ekkor a család a Morgó utca 649. szám alatt lakott. Kérdés, hogy ugyanaz a család lehet e?) 

Az Egyetértés politikai napilap 1924. február 7. számában jelenet meg a ház hirdetése: „Debreczen egyik legrégibb és legjobb polgári vendéglője a hírneves MÁRTON-féle üzlet (a Péterfia utca szájában, a Közkórház oldalával sréhen szemben) Nyíl u. 2.—Hadházi u. 13. sz. hatalmas sarok bérpalota a tulajdonos elhalálozása miatt ma 200 millió K-ért megkapható! Azonnal át lesz adva a vevőnek a vendéglői helyiség, melyen vendéglői jog és korlátlan italmérési engedély is van. Át lesz adva továbbá az üzleten kívül még négy szoba, 2 boros és egy világos pince, fáskamara stb. Van még a házban hentes-mészáros és fűszerüzlet. — 12 ablak, 3 üzletajtó és 2 hatalmas kirakat az utcai fronton! A tulajdonos lakásán kívül van még 3 rendbeli 2 szobás úri lakás mellékhelyiségekkel. – 5 pince, jóvizű kút. Villany. Gáz. Angol klozettek. Nagyon természetes, hogy ezen ház eladása felett is a NAGY LAJOS Országos Ingatlanforgalmi Vállalat rendelkezik. Egyedül csak ott köthető meg a vételi ügylet, ott teendő le a vételi foglaló is! IRODA: VERES UTCA 9. SZ.”

Márton Lajos szatócs, vendéglősről kevés információt találtam, de annyi biztos, hogy 1924-ben már meghalt és 1868-ban születhetett. A vendéglőjét Szűcs Ernő is említi, de más adatot nem találtam róla.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_22/?pg=120&layout=s

A Borászati Lapok 1926. szeptember 18-ai számában jelent meg egy érdekes forrás a tulajdonosokról. „M. kir. államrendőrség debreceni kapitánysága. (…) a bor előállításáról, kezeléséről és forgalmáról szóló törvény és törvényes rendeletek elleni kihágással terhelt özvegy Márton Lajosné és Megyeri Gábor ügyében Debrecenben a rendőrkapitányságon 1926. július hó 9. napján megtartott nyilvános tárgyaláson következőleg ítélt. I. özv. Márton Lajosné kabai születésű, 51 éves, ref. vallású, özvegy állapotú, debreceni lakos, Nyíl-utca 2. sz. alatti vendéglős, II. Megyeri Gábor csermői születésű, 58 éves, ref. vallású, nős állapotú, debreceni lakos, Nyíl-utca 2. szám alatt, a csaposteendőkben kisegítő családtag I. r. terhelt bűnös (…)” akiket borhamisítás miatt elítéltek.

A címtárakban 1927-ben és 1940-ben Megyeri Gábort jegyzik a ház tulajdonosaként. Megyeri Gábor (1899–1973) tehát valamilyen rokonságban állt a Márton családdal. Megyeri Gábor 1925-ben házasodott össze Kiss Rózával Budapesten. Halálakor, 1973-ban Nyíl utca 2. szám alatti lakosként jegyezték. 


Hajdú-Bihari Napló, 1961. július 14. „Ma nyílik meg a debreceni városi könyvtár Nyíl utcai fiókkönyvtára. Ez év januárjában alakult meg a debreceni városi könyvtár. A debreceni városi könyvtár III. kerületi fiókhelyiségének megnyitására ma délelőtt 11 órakor kerül sor a Nyíl utca 2. szám alatt az új fiókkönyvtár helyiségében.” 


Fő források:  

- Déri Múzeum  

- Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára  

- Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye  

Források részletesen: https://www.debrecenhazai.hu/adatbazis


Megjelenés: 2023. szeptember 22.

Készítette: Harangi AttilaHelyrajzi szám:
10352
Korábbi azonosítók:
Nyíl utca 3623. (1872), Nyíl u. 2. – Hadházi út 13. (1911)
Későbbi tulajdonosok, lakók:
Márton Lajos (1901-1924), Megyeri Gábor (1924-1973)
Védettség:
nincs
Jelenlegi rendeltetése:
lakóház, üzletek és múzeum
Beépítési mód:
sarokház