Adatbázis
Ablakszemöldökök
Oszlopfők
Zárak, kilincsek
Kapuk


Hasznos oldalak:

● Debrecen Megyei Jogú Város Szabályozási Terve (hatályos: 2021. 02. 01-től)

https://debrecen-megyei-jogu-varos-szabalyozasi-terv.envimap.hu/hu/Admin/landing

● Debrecen Településképi Arculati Kézikönyv, 2017.

https://www.debrecen.hu/assets/media/file/hu/11874/telepuleskepi-arculati-kezikonyv-2018.pdf

● Debrecen helyi védett épületeinek listája, 2023. június 22.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 

https://www.debrecen.hu/assets/media/file/hu/44103/2023-debrecen-megyei-jogu-varos-onkormanyzatanak-kozlonye.pdf

● Debrecen műemlékjegyzéke, 2013.

http://docplayer.hu/1522071-Debrecen-muemlekjegyzeke-2013.html

● Karták könyve: Műemlékvédelmi, örökségvédelmi dokumentumok gyűjteménye. ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, 2011. 

https://varosvedo.hu/2020/kartak_konyve_icomos.pdf


Térképek, légi felvételek:

● (1752) Kováts György: Debrecen várostérkép

 https://maps.hungaricana.hu/hu/OSZKTerkeptar/107/view/?bbox=-5543%2C-5937%2C9677%2C208

● (1771) 1771–1773-ban gróf Forgách Miklós királyi biztos által vezetett birtokrendezéshez készített Debrecen térképe, 

HU MNL HBML XV.1.a. DvT. 34.

In: Sápi Lajos: Debrecen település- és építéstörténete. Debrecen: Déri Múzeum Baráti Köre, 1972. p. 22-23.

https://mandadb.hu/dokumentum/413287/DbTeleplss_ptstrtnete_Spi_Lajos.pdf

Az 1771-es térkép készítését Horváth Péter az 1750-es, 1760-as évekre datálja.

Dr. Horváth Péter: Adalékok Debrecen XVIII. századi várostérképének újradatálásához. In: Cívisporta. Debrecen, 2019/2. p. 93-115.

http://epa.oszk.hu/03300/03326/00006/pdf/EPA03326_civisporta_2019_2_093-116.pdf

●  (1822) Kováts György: Nemes Szabad Királyi Debreczen városának és környékének mostani regulázott formájában való rajzolatja,

HU MNL HBML DvT. 478.

● (1872) Habsburg Birodalom, Kataszteri térképek, Debrecen, HU MNL HBML XV.2. DvK. 1.

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=2400743.3629950834%2C6026612.840314989%2C2415868.3399670124%2C6031390.154582812

● (1882) Tikos Imre: Szabad Királyi Debreczen város térképe, Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye

● (1898) Aczél Géza, Haty Kálmán: Debreczen Szabad Királyi Város térképe

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/34841/view/?bbox=-10272%2C-12411%2C18953%2C166

● (1909) Aczél Géza: Debreczen szabad királyi város belterületének szabályozási térképe

 In: Debrecen Településképi Arculati Kézikönyv, 2017., 12.

https://www.debrecen.hu/assets/media/file/hu/11874/telepuleskepi-arculati-kezikonyv-2018.pdf

● (1911) Debrecen sz. kir. város tulajdonát képező területek kataszteri birtokvázlatai, HU MNL HBML XV.2. DvK 82. 17. d.1–47.

● (1925) Lénárt István, Jakab Sándor: Debreczen törvényhatósági joggal felruházott szab. kir. város. Régi és új belsőségeinek és telepeinek tájékoztató térképe

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/34846/view/?bbox=-8505%2C-10766%2C16070%2C-191

● (1930) Borsos József: Debrecen város szabályozási térképe

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/34853/view/?bbox=-8400%2C-11089%2C19065%2C0

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/34852/view/?bbox=-8910%2C-11501%2C19575%2C0

● (1930) Légi felvételek Debrecen városközpontjáról

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/37378/view/?pg=237&bbox=-1415%2C-7752%2C12183%2C200

● (1968) Légi felvétel Debrecen belvárosáról

https://www.fentrol.hu/hu/legifoto/159650?r=1&c=2407170.1871275:6028375.140428:9

További légi felvételek Debrecenről részletekben, 1968 és 1978 között

https://www.fentrol.hu/hu/


A közelmúlt publikációi a cívis lakóházakról:

Harangi Attila: Egy cívis negyed lehetőségei Debrecenben. In: Cívisporta 2024/1., 109–151.

https://civisporta.hu/CP/civisporta_2024_1.pdf

Harangi Attila: Egykori lakóházak a Püspöki palota helyén és környékén. In: Szendiné Orvos Erzsébet; Szikla Gergő (szerk.) A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXVIII., Debrecen, 2022.

Harangi Attila, Löki Viktor: Debreceni cívisházak és lakóik nyomában. Debrecen: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 2022.

Löki Viktor: A cívisváros utolsó cívis házai

https://www.streetsofdebrecen.hu/a-civisvaros-utolso-civis-hazai/

● Dr. Horváth Péter: Archaikus cívisházak „építőkockái” avagy céhes és manufakturális téglaelőállítás Debrecenben. In: Cívisporta 2020/2

https://civisporta.hu/CP/civisporta_2020_2.pdf

● Debrecen legszebb cívis házai, 2020.09.10.

https://visitdebrecen.com/hu/hot-now/debrecen-legszebb-civis-hazai/

● Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék - nyári felmérő tábor 2015. – 33 cívis lakóház homlokzat és falmetszet rajza

https://epitesz.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/2016felmero.pdf

● Harangi Attila, Löki Viktor: A cívisek házainak nyomában. In: Egyetemi Élet  2019. október – 2020. november

https://issuu.com/debrecenhazai/docs/a_civisek_hazainak_nyomaban

https://old.unideb.hu/hu/egyetemi-elet

I. rész In: 58/2 Egyetemi Élet 2019. október,  II. rész In: 58/4 Egyetemi Élet 2019. november, III. rész In: 58/6 Egyetemi Élet 2019. december, IV. rész In: 58/8 Egyetemi Élet 2020. március, V. rész In: 58/10 Egyetemi Élet 2020. május, VI. rész In: 59/4 Egyetemi Élet 2020. november

● Dr. Horváth Péter: Cíviskarakter Debrecen építészetében. In: Cívisporta 2018/2

https://epa.oszk.hu/03300/03326/00004/pdf/EPA03326_civisporta_2018_2_183-232.pdf


Kortárs építészeti megoldások: épületek és tervek

● Barabás Lajos, Kerek-Jászovics Anita, Kerek Attila: Az Év Cívis Háza 2023 - Szepességi utca 51., 2023. szeptember 18.

http://hbmek.hu/az-ev-civis-haza/

https://mek.hu/media/files/2024/kozlony/mek_kozlony_291_teljes_web.pdf

● Terdik Bálint: (nem teljesen) Régimódi történet. In: Országépítő folyóirat 2023/2.

https://orszagepito.net/lapszamok/orszagepito-2023-2/

● Kőszeghy Flóra, Homoki Zsolt: Fehér absztrakció a tűzfalak között - egy cívis ház újjáéledése Debrecenben, 2022. október 3.

https://epiteszforum.hu/kompozit-civis-haz-bovitese-debrecenben

https://www.octogon.hu/epiteszet/feher-absztrakcio-a-tuzfalak-kozott/

https://civisporta.hu/CP/civisporta_2024_1.pdf

● Fodor Dániel, Kállay Ferenc, Nagy Béla: Egy kulissza és ami mögötte van – Hét lakásos társasház Debrecenben, 2021. december 15. 

https://epiteszforum.hu/egy-kulissza-es-ami-mogotte-van--het-lakasos-tarsashaz-debrecenben

● Gazdag Olivér: Különleges lakhatási forma Debrecen szívében: _ReConnect, 2021. július 27.

https://epiteszforum.hu/kulonleges-lakhatasi-forma-debrecen-sziveben-reconnect-gazdag-oliver-diplomaterve

● Harangi Attila: Kortárs design műhely Debrecenben – egy cívis lakóház újragondolása, 2019. augusztus 2. 

http://epiteszforum.hu/kortars-design-muhely-debrecenben-egy-civis-lakohaz-ujragondolasa

● Kovács Péter: Műteremház Debrecenben, 2015. július 16.

https://epiteszforum.hu/muteremhaz-debrecenben

● Kállay Ferenc: Kétlakásos ház az óvárosban, 2010. július 19.

https://epiteszforum.hu/talalkozzunk-a-vicces-haz-elott


Szakirodalom

● Zoltai Lajos: Vázlatok a debreceni régi polgár házatájáról. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1937.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_DERI_1937/?pg=160&layout=s

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_DERI_1936/?pg=100&layout=s

● Ecsedi István: A debreceni népi építkezés. In: Néprajzi Értesítő, 1912.

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/NeprajziErtesito_1912/?pg=168&layout=s

● Rácz István: A debreceni cívisvagyon. Agrártörténeti tanulmányok 14. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. 

● Sápi Lajos: Debrecen település- és építéstörténete. Debrecen: Déri Múzeum Baráti Köre, 1972.

https://mandadb.hu/tetel/135904/Debrecen_telepuleses_epitestortenete

● Sápi Lajos: Újsorosi házak Debrecenben. In: Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1972. Debrecen, 1974.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_DERI_1972/?pg=302&layout=s

● Komoróczy György: Debrecen peremkerületének kialakulása 1848-ig. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1982 (Debrecen, 1984)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_DERI_1982/?pg=402&layout=s

● Sápi Lajos: Faragott kapuk Debrecenben. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1968 (Debrecen, 1970). p. 371–395.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_DERI_1968/?pg=386&layout=s

● Kőszeghy Attila, Sasváry Andrea: Kapuk - ablakok – ornamensek Debrecen belvárosában. Debrecen, 1985.

https://mandadb.hu/dokumentum/1288094/kapukonyv1985_.pdf

● Balogh István: A cívisek világa (Debrecen néprajza). Budapest: Gondolat Kiadó, 1973.

https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/406003/default/doc_url/A_civisek_Vilga_Balogh_Istvn.pdf

● Gellér Ferenc: Debrecen műemléki katasztere. Debrecen: Piremon, 1987.

● Sápi Lajos: Debrecen népi építészetének hagyományai. In: Szőllősi Gyula, Letényi Árpád, Tóth Endre (szerk.): Hajdú-Bihar népi építészete. Debrecen: Hajdú-Bihar megyei Tanács Műemléki Albizottság, 1979. 121–152.

https://mandadb.hu/tetel/113270/HajduBihar_nepi_epiteszete


Címtárak

● dr. Jekelfalussy József (szerk.): Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke. Budapest: Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság. 1892.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/FszekCimNevTarak_25_023/?pg=0&layout=s

● Debreczeni Képes Kalendáriom. Debrecen: Debreczen Szabad Királyi Város Könyvnyomdája, 1901–1948.

● Debreczen Szabad Királyi Város Belsőségének Házjegyzéke. 1910. Debrecen: Debreczen Szabad Királyi Város Könyvnyomda Vállalata, 1910.

● ifj. Ozory István, melléthei Barna Tibor (szerk.): Debreceni Utmutató. Rendőrségi Zsebkönyv. 1911. Debrecen: Debreczen Szabad Királyi Város Könyvnyomda Vállalata, 1911.

● ifj. Ozory István (szerk.): Debreczeni Utmutató. Rendőrségi Zsebkönyv. 1914. Debrecen: Mihály Sámuel Könyv- és Műnyomdája,1914.

● dr. Hortobágyi Ernő (szerk.): Debreczeni Utmutató. 1922. Debrecen: Debreczen Szabad Királyi Város és a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda Vállalata, 1922.

● Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára. Budapest: Rudolf Mosse Magyarországi Képviselete Rt.,1924. /671–703./

https://library.hungaricana.hu/hu/view/FszekCimNevTarak_27_024/?pg=682&layout=s

● dr. Diczig Alajos, Marschalkó Lajos (szerk.): Debrecen Címtára. Teljes közigazgatási, ipari, kereskedelmi és egyesületi címtár.1928. Debrecen: Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság, 1927.

● dr. Diczig Alajos (szerk.): Debrecen Címtára. Teljes tiszti, közgazdasági és társadalmi címtár. 1931. Debrecen: Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság, 1931.

● Debrecen Címtára. 1940. Debrecen: Debreceni Kereskedő Társulat, 1940.


Források

● Cívis GIStory 

https://civisgistory.hu/Starter_website/home.html

● Debreceni Képes Kalendáriom _ 1901–1948

http://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=dkk

Debrecen Nagy-váradi Értesítõ _ 1846–1902

https://hdl.handle.net/2437/406

● Dr. Zelizy Dániel: Debreczen sz. királyi város egyetemes leírása. Debrecen, 1882.

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_MonografiaVaros_DebreczenSzabadKiralyiVarosEgyetemesLeirasa/?pg=0&layout=s

● Szűcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme I–III. Debrecen, 1871.

https://mandadb.hu/tetel/114576/Szabad_Kiralyi_Debreczen_varos_tortenelme_1kotet

https://mandadb.hu/tetel/115609/Szabad_Kiralyi_Debreczen_varos_tortenelme_2kotet

https://mandadb.hu/tetel/116247/Szabad_Kiralyi_Debreczen_varos_tortenelme_3kotet

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_MonografiaVaros_DebrecenVarosTortenelme_3/?pg=0&layout=s

● Hajdú-Bihari kéziratos térképek – Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 18. Debrecen, 1982.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Lk_18/?pg=0&layout=s

● Balogh László: Debrecen város utcanévkatasztere, 2007.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Lk_30/?pg=0&layout=s

● Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve

1850–1880 _ https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_16/?pg=174&layout=s

1881–1900 _ https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_17/?pg=178&layout=s

1901–1911 _ https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_18/?pg=218&layout=s

1912–1920 _ https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_19/?pg=206&layout=s


Gyűjtemények, kutatás 

● Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára _ 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B. 

https://mnl.gov.hu/hbml 

● Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye _ 4026 Debrecen, Bem tér 19/D 

http://www.meliusz.hu/ 

https://helytortenet.meliusz.hu/

https://www.facebook.com/meliuszhelytorteneti 

http://jadox.meliusz.hu/jadox/portal/default-page.psml

● Déri Múzeum _ 4026 Debrecen, Déri tér 1. 

https://www.derimuzeum.hu/ 

● DMJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda - Mikrofilmtár és Építészeti archívum _ 4024 Debrecen, Piac u. 20. 

Ügyfélfogadási idő: szerdán 8:00–12:00 óráig és csütörtökön 13:00–17:00 óráig. Telefonszám: +36 52 511 518

A Mikrofilmtár munkatársai: Horváth Péter és Balogh László

http://www.civisporta.hu/ 

Papp József: Debrecen város mikrofilmtára és a helytörténetírás. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 18. 1991 (Debrecen, 1991) p. 167-178.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_18/?pg=168&layout=s

● Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára _ 4026 Debrecen, Füvészkert utca 2.

https://leveltar.drk.hu/

● Kollégiumi Nagykönyvtár _ 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

https://silver.drk.hu/

● https://hungaricana.hu/hu/ 

https://adt.arcanum.com/hu/

● https://mandadb.hu/

https://hu.museum-digital.org/


Családfa, tulajdonosok, lakók kutatása

● Debrecen város népösszeírása 1–2635., 1850. MNL HBML IV.B. 1109/p. 13–37. k.

● Népösszeírási ívek 1–3755., 1869–70. MNL HBML IV.B. 1109/p. 89–109. d.

https://civisgistory.hu/1870_starter_website/home.html

https://www.familysearch.org/search/catalog/132393?availability=Family%20History%20Library

https://www.dehir.hu/debrecen/helvetek-agyrajarok-hulyek-ilyen-volt-debrecenben-is-az-1869-es-nepszamlalas-kerdoive/2022/11/26/

● Debrecen város törvényhatósági bizottsága központ választmányának iratai. Képviselőválasztási iratok 1–38., 1937. MNL HBML IV.B. 1404. 3–4. d.

● Gyászjelentések: Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/debreceni_refkoll_nagykonyvtara_gyaszjelentesek/

● Gyászjelentések: Pannon Digitális Egyesített Archívum (PANDEA)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/663648

● Gondy és Egey Fényképészeti Műintézete Debrecenben

http://gondy-egey.derimuzeum.hu/

● https://www.familysearch.org/en/


Debrecen irodalmi művekben

● Térey János: Boldogh-ház, Kétmalom utca – Egy cívis vallomásai. Jelenkor Kiadó, 2020.

https://www.epa.hu/00300/00381/00247/pdf/EPA00381_kortars_2019_05_010-016.pdf

Térey János: Jeremiás avagy Isten hidege. Magvető Kiadó, 2009.

● Szabó Magda: Ókút. 1970.

https://reader.dia.hu/document/Szabo_Magda-Okut-1109

Szabó Magda művei:

https://hvg.hu/tudomany/20171005_szabo_magda_konyvei_ingyen_letoltes_ekonyv_olvasas_konyvek_pdf_szabo_magda_szuletesenek_100_evforduloja_magda_szabos_100th_birthday

● Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Athenaeum Kiadó, 1920.

https://mek.oszk.hu/00900/00991/00991.htm

1960-ban Ranódy László rendezésében filmet fogattak a regényből Debrecenben, többek között a Cserepes utca 23. számú egykori cívisházban

https://filmkereso.filmarchiv.hu/#l%C3%A9gy%20j%C3%B3%20mindhal%C3%A1lig//////1//75000261

online elérhető:

https://videa.hu/videok/humpeszter-szilveszter/film-animacio/legy-jo-mindhalalig-moricz-zsigmond-nemzeti-filmalat-UstmJkgyc.IAjlgfM

Szabó Anna Viola: Képtörténetek a Fotótárból – Nyilas Misi sétája a Holnemvárosban, 2022. június 14.

https://www.derimuzeum.hu/muzeumiblog.php?id=167