Kataszter
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Hatvan u. 42.
Cím: Hatvan u. 42.
Típus: polgárház
Építés éve: 1871.
Tervező: SzikszayA Hatvan utca 42. (Nagy-Hatvan utzca 1554.) zártsorú polgárházat 1871-ben építtette Szallár Ferenc. A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában elérhetőek az 1871. február 7-én Szikszay által készített tervrajzok és az építési engedély iratai. 1871. március 3-án Szallár Ferenc kétrendbeli építkezésre kért és kapott engedélyt a telken: a galériában is elérhető tervrajz szerint az utcafrontra egy 9 szobából, konyhából és 6 pincehelyiségből álló épületre, illetve az udvaron egy keresztépületre, amely 3 szobából, konyhából és 1 pincehelyiségből állt (szintén megmaradt a tervrajza). 1871. szeptember 11-én kapott, mai szóhasználattal, használatbavételi engedélyt a tervek szerint, „jó anyagokból, tartósan” épített ház, Baranyi Miklós tanácsnok és Luchs Sámuel főmérnök aláírásával. 

Forrás: HU MNL HBML IV.B. 1109/l. 210. d. 6736/1871, R 624/1-2

Ezt az állapotot láthatjuk az 1872-ben készült kataszteri térképen: 

https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=2406378.4379607015%2C6028891.927589101%2C2406831.984234003%2C6029060.626499183

Érdekesség, hogy ekkoriban még nem nyitották meg a Tóth Árpád utcát, tehát eredetileg nem sarokháznak épült. A Tóth Árpád utca 1911-ben már megvolt Reáliskola utca néven, valószínűleg a Magyar Királyi Állami Főreáliskola (Fazekas Mihály Gimnázium) 1893-as építésekor nyitották. 

1911-re a Hatvan utca 42. telek már elérte a mai teljes, keretes beépítését, már a Tóth Árpád utca felőli oldalt is beépítették, a keresztépület mögötti udvart pedig két telekre osztották fel, amelyeken a ma is álló Tóth Árpád utca 2. és 4. számú házakat építették fel 1911 előtt. 

"Szallár Ferenc szabómester volt, a katonaságnak is készített egyenruhákat. 1880-ban hunyt el, felesége 1903-ban. Mindkettőjüket a Kossuth utcai temetőben temették el. Valószínűleg ezután váltott tulajdonost a ház." - Nyul Imre


1910-ben már Harangi Sándor (1841-1917) birtokos és felesége, Kállai Erzsébet (1854-1932) voltak a Hatvan utca 42. ház tulajdonosai. Harangi Sándort már 1904-ben a Hatvan utca 42. szám alatti lakosként említik a város legtöbb adót fizető polgárai között: 

https://www.debrecenhazai.hu/blog/kik-eltek-a-szazadfordulon-a-civis-lakohazakban

Polgár Harangi Sándor Debreczen sz. kir. városi bizottsági tag, ev. ref. presbiter 1917. november 6-án halt meg 76 évesen, Hatvan utca 42. szám alatti lakosként.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Gyaszjelentesek_DebreceniRefKollNagykonyvtara_HA_HEO/?pg=245&layout=s

1927-ben még özv. Harangi Sándorné, 1940-ben már a Debreceni Református Egyház volt a ház tulajdonosa. 


„Meghalt özvegy Harangi Sándorné (A Debreceni Újság tudósítójától)   

 A régi debreceni polgári társadalomnak egyik nagylelkű nemzetes asszonya dőlt ki az élők sorából. Harangi Sándorné született Kállay Erzsébet — éves korában meghalt. Az elhunyt egyike volt azoknak a nemes szívű magyar asszonyoknak, akik egész életük munkásságának gyümölcsét a közjó javára fordították. Néhai férje, Harangi Sándor, aki 76 esztendős korában 1917-ben halt meg, gazdag debreceni cívis volt. Balmazújvárosi magyar családból származott s már fiatal korában Debrecenbe költözködve, két keze munkájával szerezte vagyonát. Haláláig presbitere volt a református egyháznak. Boldog házaséletet élt feleségével, a most elhunyt Kállay Erzsébettel s mivel házasságukból gyermek nem született, a régi debreceni polgárok szokásához híven, minden vagyonukat a református egyháznak és Debrecen városának adományozták. Harangi Sándor és felesége 1914. május 21-én végrendelkeztek közszerzeményű vagyonaikról. Eszerint Hatvan utca 42. számú házastelküket a református egyháznak hagyományozták azzal, hogy annak jövedelméből évenként ötven református gazdaárvát egy-egy téli öltözettel ruházzanak fel, ami pedig fennmarad, azt az egyházfenntartó alapra fordítsák. A Reáliskola 4. számú házastelküket felerészben a debreceni szegényháznak, felerészben az Ispotályra testálták. Kiselepen levő négy nyilas földjüket a balmazújvárosi református egyház örökölte. Most özvegy Haranginé halálával e hatalmas értékű hagyatékok az egyház, illetve Debrecen város végleges tulajdonába kerülnek. Az elhunyt egyénisége, nemes szíve és vallásos lelkülete méltán állítható példaképül az utókor elé. özv. Harangi Sándorné temetése ma délután három órakor lesz a Hatvan utca 42. számú gyászháztól a Nagytemplomban tartandó ima után a Hatvan utcai temetőben levő családi sírboltban.”  

 Forrás: Debreczeni Újság, 1932. május 11. 2.


A Hatvan utca 42. (hrsz.: 8561) ház 2022. május 23-án kapott bontási engedélyt, amely 2022. június 3-án vált végleges döntéssé. Forrás: https://www.e-epites.hu/etdr 

"Bár az ingatlan nem áll helyi védelem alatt, Papp László polgármester azt kezdeményezte a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatójánál, hogy ne végezzenek az ingatlanon bontási munkálatokat. A debreceni önkormányzat ezzel párhuzamosan kezdeményezi az ingatlan felújítási kötelezettséggel terhelt nyilvános árverés keretében történő értékesítését." 2022. július 10.

https://www.dehir.hu/debrecen/debrecen-polgarmestere-kezdemenyezte-hogy-ne-bontsak-le-a-hatvan-utcai-civishazat/2022/07/10/

Helyrajzi szám:
8561
Korábbi azonosítók:
Nagy-Hatvan utzca 1554. (1872), Hatvan utca 42. (1911)
Építtető:
Szallár Ferenc
Későbbi tulajdonosok, lakók:
Harangi Sándor birtokos (1904, 1917), Özv. Harangi Sándorné (1927), Debreceni Református Egyház (1940)
Védettség:
nincs
Jelenlegi rendeltetése:
lakóház
Stílus:
eklektikus
Beépítési mód:
zártsorú - középső kapuáthajtó
Alaprajz:
eredeti kialakítása: 9 szoba, 1 kamra, 1 konyha, 1 folyosó + 6 pincehelyiség 1 folyosóval
Udvar:
keretes beépítés, teljesen körbeépítve
Nyílászárók:
eredeti faragott nyílászárók
Pince:
a teljes utcafronti épület alatt, utcával párhuzamos dongaboltozat
Födém:
a kapuáthajtó borított gerendafödém
Értékes elemek:
teljes utcafronti épülettömeg, eredeti nyílászárók, udvari terasz díszes, faragott szerkezetei
Védendő érték:
teljes utcafronti épülettömeg